Linet är på gång igen!

Lin är en av våra äldsta kulturväxterna och det finns fynd om dess använding i Skandinavien redan under bronsåldern. Linodlingen och linberedningen har under århundranden haft stor betydelse för försörjningen på den svenska landsbygden. Fram till slutet av 1700-talet räknades linet som det viktigaste spånadsmaterialet och det odlades över hela Europa.
I början 1800-talet var linfiber och ull fortfarande de dominerande textilråvarorna i Sverige men p g a  den arbetskrävande beredningen trängdes de undan av industriellt framställda bomullsprodukter. 

Ända in på 1870-talet odlades fortfarande spånadslin på uppskattningsvis 16000 ha utspridd över landet från Skåne till Västerbotten. Inte minst Hälsingland är förknippat med linberedning och här skapades ett välstånd som de vackra Hälsingegårdarna  bär vittne om än i dag.
När syntetfibern kom på 1960-talet försvann det sista linberedningsverket i Sverige.
Intresset ökar  och i dag odlas lin igen, om än i liten skala.  Entusiaster arbetar med att ta fram  svenskt kvalitetslin, där kvalité och miljömedvetenhet är en ledstjärna för att komma ifrån den miljöbelastande och energikrävande produktionen av konstfiber.
Ett exempel på  denna framtidsvision för en levande landsbygd och god kvalité är Växbolin som Hanna och Jacob Bruce startade 1990. På samma plats där linne producerats i århundrande. Det enda linneväveriet i Skandinavien som spinner och väver av eget garn.  Där gamla hantverkstraditioner möter modern design.

Källor: Hälsinge Linförening och Växbolin (bilder Växbolin)

Linblomma - Hälsinglands landskapsblomma
Linblomma - Hälsinglands landskapsblomma

Kommentera gärna: