Misteltider

Löpare från Ekelund Väveri med misteln på. Löpare från Ekelund Väveri med misteln på.

Mistel är Västmanlands landskapsblomma och  den är vanlig förekommande i och runt Västerås och Kungsör  men mer sporadiskt i övriga Mälardalen. I resten av Sverige är den mycket ovanlig. 
Den växer i trädkronorna som runda bollar och syns bäst på vintern då den är vintergrön medans värdträdet är avlövat. Misteln är en halvparasit, det betyder att den dels suger näring från sitt värdträd, men att den också har egen fotosyntes och tillverkar egen näring. 
Misteln är fridlyst och speciella regler gäller för att skörda den. Vill du veta mer finns utförlig information på www.lanstyrelsen.se/vastmanland.
Misteln är en fin symbol för Västmanland och en trevlig souvenir från länet.

Kommentera gärna: